ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE “NEUROWSPÓŁPRACA – USPRAWNIANIE KOMUNIKACJI W ZESPOLE ORAZ Z PARTNERAMI W BIZNESIE”

 

To szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

pracujesz w zespole, niezależnie od tego, czy nim zarządzasz czy jesteś tylko jego członkiem

regularnie inicjujesz i utrzymujesz relacje z innymi ludźmi

chcesz poznać, jak myślisz, działasz, kim jesteś i jak pracuje Twój mózg

jakość Twojej pracy i Twojego życia zależą od tego, jak układa Ci się współpraca z innymi, a Ty jesteś gotowy/gotowa świadomie nad nią pracować

Dla nas zespół to każda grupa ludzi, formalna lub nieformalna, dążąca do realizacji wspólnego celu krótko- lub długoterminowego. Wiedzę zdobytą w czasie kursu będzie można zastosować zarówno w pracy, jak i w domu, zarówno w komunikacji ze współpracownikami, jak i z rodziną.

Wyróżnikiem tego kursu wśród innych na rynku jest praca w oparciu o rzetelne dla kultury polskiej narzędzie badające perspektywy stylów myślenia i działania – TEST FRIS®, który będziesz miał/miała okazję wykonać.

W ciągu dwóch dni będziesz miał/miała możliwość:

poznać, jakie rodzaje stylów myślenia i działania występują, oraz nauczyć się ich rozpoznawania w swoim otoczeniu

poznać oraz zrozumieć swój styl myślenia i działania oraz korzyści/potencjalne ryzyka z nim związane

odkryć swoje naturalne predyspozycje – co przychodzi Ci łatwiej niż innym, i zastanowić się, w którym kierunku chcesz się rozwijać

poznać proces FRIS® i odnaleźć swoje preferowane w nim miejsce – w czym jesteś najefektywniejsza/y

przeanalizować zespół, w którym pracujesz, pod kątem procesu FRIS i poszukać możliwości zwiększenia Waszej skuteczności

wypracować swoje techniki komunikacji z odmiennymi stylami myślenia między innymi przy pomocy  pozostałych uczestników kursu

GŁÓWNE CELE KURSU:

Uzupełnienie samoświadomości uczestników o preferowany styl myślenia i działania, wpływający na sposób pracy własnej oraz współpracy w grupie

Zaprezentowanie efektywności działania poszczególnych stylów myślenia FRIS® w zespole

Udostępnienie uczestnikom skutecznego narzędzia do budowania, zarządzania i funkcjonowania w zespołach

Diagnoza mocnych i słabych stron we współpracy, komunikacji i budowaniu relacji w grupie w oparciu o style komunikacyjne wynikające z FRIS®

Samorozwój poprzez nazwanie i zrozumienie swoich strategii zachowań w procesie współpracy

PROGRAM:

Rozpoznawanie sposobów myślenia u siebie i innych celem budowania świadomych relacji i doskonalenia umiejętności współpracy

Czym ludzie różnią się między sobą w sposobach percepcji świata i reakcji na niego

Narzędzia diagnostyczne do rozpoznawania, „jak działam ja – jak inni”

Komunikacja pomiędzy różnymi stylami myślenia i działania

Narzędzia ułatwiające akceptację odmiennych zachowań

Stan flow w mojej pracy

Style myślenia i działania we współpracy z innymi

Strategie zachowań FRIS® – korzyści i ryzyka, czyli jak wpływam na otoczenie

Co lubię i co przeszkadza mi u innych przez pryzmat stylów myślenia  i co z tym świadomie zrobić

Silne strony vs „długie ogony” – moje i innych

Charakterystyczne style komunikacji w zależności od stylu myślenia

Proces FRIS® – gdzie jest moje miejsce w procesie współpracy i pracy FRIS®, na podstawie uzyskanych wyników

Rozwijanie zespołów  i wspieranie zarządzania projektami w oparciu o style działania i myślenia FRIS®

Aby zapisać się na szkoleniu zapraszamy na stronie Akademii Leona Koźmińskiego.