Dla dzieci i młodziezy

Dla dzieci i młodzieży oferujemy:

Szkolenia  z zakresu pracy z emocjami, budowanie relacji międzyludzkich i sposobów uczenia się;

Diagnostyka sposobów myślenia dzieci i młodzieży;

Indywidualne doradztwo zawodowe dla młodzieży;

Indywidualna diagnostyka sposobów uczenia się dla dzieci i młodzieży;