Dla szkół

Dla szkół oferujemy:

Prowadzenie indywidulanych sesji dla dyrektorów szkół z zakresu zarządzania, tworzenia i rozwoju zespołu nauczycielskiego, możliwość wykorzystania narzędzi diagnostycznych

Prowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół i rad pedagogicznych poszerzających wiedzę z zakresu:

  • –  sposobów pracy mózgu, uczenia się i nauczania dzieci
  • – budowania dialogu i współpracy z rodzicami na rzecz rozwoju dzieci
  • – rozwoju kompetencji prospołecznych w zespole oraz w konsekwencji uczenia tego dzieci
  • – umiejętności zastępowania zachowań agresywnych
  • – umiejętności pracy z dziećmi nad budowaniem ich adekwatnej samooceny
  • – umiejętności efektywnej komunikacji budującej proaktywne zachowania