FRIS_logo_poziom_TM_(2015-04-13)

FRIS trafnie określa i opisuje Twój naturalny sposób myślenia oraz działania. Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje – w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym. Opiera się on o cztery perspektywy poznawcze: FAKTY – RELACJE – IDEE – STRUKTURY (w skrócie FRIS). Wyjaśnia jakim informacjom nadajesz największy priorytet, szczególnie w nowych sytuacjach.

FRIS posługuje się terminologią Styl myślenia i Styl działania

W psychologii poznawczej stylem myślenia (lub stylem poznawczym) nazywamy preferowany, typowy dla siebie sposób przyjmowania informacji, szczególnie w nowych sytuacjach kiedy doświadczenie nie podpowiada nam gotowych rozwiązań.

Styl Działania z kolei pokazuje jakimi perspektywami uzupełniasz Twój Styl Myślenia w działaniu i określa, w jakich sytuacjach możesz go najsprawniej wykorzystywać. Wynika nie tylko z naturalnych predyspozycji, ale również z doświadczeń i upodobań.

Dopiero połączenie Styl Myślenia + Styl Działania mówi o tym co jest dla Ciebie najbardziej naturalne oraz jak te predyspozycje możesz najskuteczniej wykorzystać w praktyce!

Korzyści indywidualne FRIS:

lepsze wykorzystanie swoich naturalnych predyspozycji

Możesz odkryć jak inni postrzegają Twoje zachowanie

Możesz poznać działania, w których się sprawdzisz

Możesz być jeszcze lepszy w tym, w czym jesteś dobry

Korzyści zespołowe FRIS:

wzrost efektywności zespołów szczególnie projektowych, pracujących nad zadaniem/celem

poprawa komunikacji i wydobycie z ludzi tego, co najlepsze

usunięcie barier we wzajemnym zrozumieniu, akceptacja różnorodności

analiza i ułożenie zespołu pod kątem inicjowania, przygotowania i realizacji projektów

Dzięki narzędziom FRIS można nie tylko poznać siebie i swoich współpracowników, ale również zbadać cały zespół oraz przeprowadzić rekrutację.

 

Od 20 lat zajmuję się edukacją menedżerską. Ponad 50 000 osób brało udział w moich wykładach i sesjach strategicznych. Testując na sobie, poznałem prawie wszystkie testy związane z rozwojem menedżerskim, aby móc z nich korzystać lub polecać je podczas szkoleń, programów rozwojowych dla firm i wykładów na studiach MBA.

Gdy zobaczyłem po raz pierwszy test oraz swój raport FRIS od razu wiedziałem, że jest on absolutnie wyjątkowym narzędziem. Łatwość z jaką jest odbierany przez uczestników szkoleń i sesji coachingowych przy jednoczesnej wyjątkowej precyzji narzędzia jest unikalna!

FRIS trafnie określa i opisuje nasz naturalny sposób myślenia oraz działania. Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać nasze naturalne predyspozycje – w pracy, w relacjach biznesowych i w życiu osobistym.

FRIS ma szczególnie łatwą aplikowalność w biznesie.

Prowadzę zajęcia z negocjacji i budowania relacji w biznesie. Dzięki FRIS wzbogaciłem je i pokazuję jak można rozpoznawać styl myślenia naszego partnera w negocjacjach, a w rezultacie jak dostosowywać argumentację, tak aby była dla niego zrozumiała i aby móc podpisywać lepsze kontrakty. Uświadamiamy sobie też, dlaczego z jednymi osobami budujemy relacje szybko i „nadajemy na tych samych falach”, a z innymi jest nam trudniej współpracować. Zaczynamy również rozumieć w jaki sposób my sami podejmujemy decyzje!

FRIS pomaga skuteczniej zarządzać zespołem i realizować projekty.

Na podstawie modelu FRIS można niezwykle skutecznie budować i zarządzać zespołami. Jako uczestnicy warsztatów, szybko doświadczamy, że różne sposoby myślenia i wynikające z nich style działania prowadzą do różnych efektów w realizowanych przez nas projektach. Sprawdziłem w praktyce, że FRIS pozwala zrozumieć dlaczego czasami współpraca układa się łatwo, lub odwrotnie - dlaczego czasami organizacja pracy i komunikacja w zespołach zawodzi. W efekcie możemy skuteczniej i łatwiej realizować projekty biznesowe.

Polecam FRIS jako świetne narzędzie, idealne do wsparcia rozwoju biznesowego każdej organizacji. Rozumiejąc styl myślenia i działania partnera w biznesie, jesteśmy w stanie łatwiej dopasować argumentację, budować relacje i współpracować!

Po więcej szczegółów zapraszamy na FRIS.PL.