FRIS - Style Myślenia

FRIS_logo_poziom_TM_(2015-04-13)

W Czerwcu 2015 roku nawiązaliśmy współpracę z FRIS – Style Myślenia.

W chwili obecnej Nadejda Kirova, Iwona Bobrowska-Budny i Nikolay Kirov są certyfikowanymi trenerami FRIS. Za nami jest już kilkadziesiąt diagnoz indywidualnych oraz pierwsze szkolenie dla kadry pedagogicznej, w którym zastosowaliśmy FRIS.

Co to jest FRIS – Style myślenia?

Jest to kwestionariusz diagnostyczny, który trafnie określa i opisuje Twój naturalny styl myślenia oraz działania. Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje – w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym.

Nasz sposób myślenia kształtuje się do 5-6 roku życia. Jest on coś w rodzaju naszego DNA umysłu.

FRIS wyodrębnił czterech poszczególnych sposobów myślenia w zależności od tego na co zwracamy uwagę w pierwszej chwili znalezienia się w sytuacji kryzysowej – FAKTY, REALACJE, IDEE czy STRUKTURY.

Jeżeli koncentrujesz się na FAKTACH to jesteś typem, który aby poczuł się pewnie w kryzysie w pierwszej chwili koncentruje się na tych elementach sytuacji, które wydają się obiektywne i niepodważalne .

Jeżeli koncentrujesz się na RELACJACH to jesteś typem, który wyczuwa sytuację jako sieć wzajemnych powiązań wraz z sobą jako ich uczestnikiem.

Jeżeli koncentrujesz się na IDEACH to postrzegasz sytuację globalnie, jako punk wyjścia do kreowania nowych, własnych koncepcji.

A jeżeli koncentrujesz się na STRUKTURACH to docierasz do podstaw i przyczyn sytuacji poprzez analizę jej elementów składowych.

Kolejnym krokiem diagnozy jest określenie Twojego sposobu działania, który kształtuje się na podstawie sposobu uczenia i uzupełniających go perspektyw, które wynikają z doświadczenia, wartości, przyzwyczajenia i/lub warunków w których działasz.

Sposób działania określa sposób w jakim działasz na co dzień, z niego wynikają Twoje preferencje zawodowe, sposób pracy i komunikacji.

FRIS można zrobić nie tylko dla indywidualnej osoby, ale i dla zespołu.

Jest to narzędzie dla osób dorosłych ale jego autorzy już myślą o stworzeniu wersji młodzieżowej.

Uważamy, że FRIS jest narzędziem, które podnosi samoświadomość u ludzi dorosłych, a skutkiem takiej wyższej samoświadomości może być większa uważność i rozumienie w komunikacją z ludźmi, w tym z tymi młodszymi.

Pierwsze zespołowe zastosowanie FRIS – Style myślenia w szkole jest za nami.

31 sierpnia 2015 roku byliśmy w zespole szkół GAUDEAMUS gdzie pracowaliśmy z nauczycielami między innymi na FRISie. Więcej o tym projekcie można przeczytać tutaj.