Realizując swoje cele statutowe świadczymy następujące usługi

 

Dla dzieci i młodzieży:

Dla dorosłych:

 • – diagnostyka osobowości dla osób dorosłych przy pomocy kwestionariuszy diagnostycznych – MPA, TalentQ, MaindSonar, MBTI, ACE wraz z rozmową rozwojową z certyfikowanym konsultantem;
 • – indywidualne doradztwo zawodowe;
 • – diagnostyka sposobów myślenia dorosłych na podstawie narzędzia rozwojowego FRIS;
 • – sesje rozwojowe z Talent Management Mentor’em na podstawie wyniku kwestionariusza Gallupa – Top5
 • – sesje mentoringowe i coachingowe

 

Dla szkół:

 • – prowadzenie indywidulanych sesji dla dyrektorów szkół z zakresu zarządzania, tworzenia i rozwoju zespołu nauczycielskiego, możliwość wykorzystania narzędzi diagnostycznych
 • – prowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół i rad pedagogicznych:
 • – poszerzających wiedzę z zakresu sposobów pracy mózgu, uczenia się i nauczania dzieci
 • – budowania dialogu i współpracy z rodzicami na rzecz rozwoju dzieci
 • – rozwoju kompetencji prospołecznych w zespole oraz w konsekwencji uczenia tego dzieci
 • – umiejętności zastępowania zachowań agresywnych
 • – umiejętności pracy z dziećmi nad budowaniem ich adekwatnej samooceny
 • – umiejętności efektywnej komunikacji budującej proaktywne zachowania

 

Dla biznesu:

Konsultantami i trenerami zespołu Fundacji są wieloletni praktycy, posiadający doświadczenia w zarządzaniu dużymi strukturami organizacyjnymi oraz zespołami tradycyjnymi i matrycowymi (również wielokulturowymi) organizacji polskich i korporacji międzynarodowych. Posiadają oni jednocześnie głęboką wiedzę naukową oraz sami prowadzą badania naukowe, często będąc wykładowcami polskich uczelni wyższych.

Programy szkoleniowe dla biznesu prowadzone są wspólnie przez Fundację oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

Projektujemy i prowadzimy szkolenia oraz programy rozwojowe dla firm w szczególności dotyczące:

 • – zarządzanie systemowe w organizacji,
 • – budowania przewagi konkurencyjnej firmy w oparciu o różnorodność,
 • – efektywnej komunikacji interpersonalnej oraz międzykulturowej
 • – negocjacji i rozwiązywania konfliktów,
 • – zarządzaniem sobą, swoim potencjałem i talentami.