MISJA FUNDACJI

 

„W naszym całkowicie otwartym i elastycznym świecie coraz większego znaczenia nabiera umiejętność odczytywania stanów emocjonalnych drugiego człowieka i zrozumienia zasad współżycia społecznego. Dzisiaj potrzebni są ludzie odpowiedzialni i pełni inicjatywy, którzy dzięki swojej wiedzy i swoim umiejętnościom wnoszą wkład w dobro ogółu; myślący samodzielnie i jednocześnie zdolni do pracy zespołowej; ludzie, którzy doskonale znają swoje możliwości i od najwcześniejszych lat potrafią radzić sobie w życiu; którzy opanowali sztukę współżycia z innymi i wiedzą, czego mogą od nich oczekiwać.”

Gerald Huther, Uli Hauser

„Wszystkie dzieci są zdolne. Jak marnujemy wrodzone talenty”

 

Impulsem do założenia przez nas Fundacji była obserwacja trzech współzależnych światów: dzieci, rodziców i nauczycieli. Światów o tak różnych perspektywach lecz wspólnym celu – rozwijaniu społeczeństwa i zapewnieniu przyszłości.

Na rynku pracy ceni się samodzielność, kreatywność, umiejętność pracy w grupie, umiejętność podejmowania decyzji, komunikacji oraz samodzielnego zdobywania wiedzy i uczenia się. Z kolei szkoła jako system ukierunkowuje na posłuszeństwo, działanie według instrukcji, podporządkowanie się autorytetom oraz dążenie do najlepszych ocen, zdobywanych poprzez wkuwanie na pamięć definicji – po to, żeby prawidłowo wypełnić test. Publiczny system edukacji jest silnie zakotwiczony w XIX wiecznych zasadach pruskiego modelu edukacji. Nie nadąża za potrzebami współczesnego świata!

Od momentu założenia Fundacji widzimy, iż pojawia się coraz więcej placówek, które poszukują nowej filozofii nauczania oraz coraz więcej nauczycieli, którzy są rozwijać swoje kompetencje. Zmiana już się zaczęła a my jesteśmy jej częścią!

Każdy z 3 wspomnianych przez nas światów ma inne potrzeby i obawy. Stąd na co dzień tyle spięć, nieporozumień i niepokoju na ich styku. Celem naszej działalności jest odpowiedź na potrzeby tych trzech grup:

– wspierania dzieci i w młodzieży w odkrywaniu swojego potencjału, rozwijania umiejętności współpracy i komunikacji

– wspierania rodziców w budowaniu relacji i dialogu z dziećmi, odkrywania swoich potrzeb jako rodzice

– wspierania nauczycieli w rozwoju kompetencji komunikacji, korzystania z potencjału różnorodności uczniów i wspierania rozwoju ich talentów a także przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

 

Misją Fundacji jest podnoszenie świadomości rodziców i nauczycieli, na temat istoty rozwoju młodych ludzi w zgodzie z ich naturalnym potencjałem poprzez inspirację, nowoczesną wiedzę i narzędzia w szkole i poza nią.