Równouprawnienie płci

 

W pierwszej chwili obecność tego tematu na stronach poświęconych przede wszystkim edukacji i rozwojowi dzieci, młodzieży i dorosłych może być zaskoczeniem.

Dlaczego równouprawnienie płci jest tematem naszych zainteresowań?

Dla nas równouprawnienie płci nie oznacza tylko walki o prawa kobiet. Równouprawnienie płci to dążenie do zapewnienia równych praw i możliwości kobietom, i mężczyznom, a co za tym idzie – dziewczynkom, i chłopcom.

Współczesne społeczeństwo żyje w czasach ogromnych zmian. Nie ma już jednego właściwego sposobu bycia kobietą czy mężczyzną. Każdy z nas szuka swojego miejsca w życiu, a role mężczyzny i kobiety nie są tak jednoznaczne jak kiedyś.

Pod hasłem „równouprawnienie płci” prawie każdy widzi w wyobraźni slogany „walka o prawa kobiet”, „szklany sufit” lub „feminizm”. Ale to jest tylko część tematu, ponieważ problemy kobiet są teraz lepiej znane i bardziej nagłaśniane. Z problemami mężczyzn jest inaczej: w dużym stopniu mogą oni nawet nie być świadomi, że coś jest nie tak. A to, że coś jest nie w porządku, widać w statystykach – w Europie pierwszą pozycję wśród przyczyn zgonów mężczyzn w wieku do 34 lat zajmują samobójstwa. W niektórych krajach odsetek mężczyzn odbierających sobie życie jest nawet 5 razy większy niż kobiet. Co jest takiego w społeczeństwie europejskim, co sprawia, że o wiele więcej mężczyzn próbuje odebrać sobie życie? Czy może to mieć wspólnego z oczekiwaniami, jakie to społeczeństwo ma w stosunku do młodych mężczyzn?

Każdy rodzic chce jak najlepiej dla swojego dziecka. Marzy, aby dziecko było szczęśliwe i spełnione. Ale dziecko będzie szczęśliwe dopiero wtedy, gdy w dorosłym życiu będzie mogło realizować swoje talenty i żyć życiem spełnionego człowieka.

Społeczeństwo, w którym Pan Przedszkolanek lub Pani Leśnicza, tata będący na urlopie wychowawczym lub mama w ciągłych delegacjach traktowani są jako dziwolągi nie może zapewnić swoim członkom pełnych możliwości realizacji siebie.

Dlatego chcemy uświadamiać rodzicom, że w społeczeństwie funkcjonują stereotypy, chcemy pokazać jakie ograniczenia one nakładają i jaki jest ich wpływ na każdego z nas i nasze dzieci.