Różnorodność wokół nas

 

Co ma różnorodność do Edukacji i Rozwoju? O jaką różnorodności tu chodzi?

Gdy mówimy/piszemy o różnorodności, myślimy o tym, że każdy człowiek jest inny. Różnimy się wiekiem, religią, płcią, sprawnością fizyczną i intelektualną, orientacją seksualną, pochodzeniem, rasą.

Jeszcze 50 lat temu społeczeństwa były stosunkowo homogenne, zjawisko migracji nie było tak bardzo rozpowszechnione i wiele osób przez całe życie mogło nie poznać przedstawiciela innej rasy niż swoja, szczególnie jeżeli żyły w Europie.

Dzisiaj globalna wioska jest faktem. Nowoczesne technologie umożliwiają współpracę z ludźmi z drugiego końca świata, mającymi zupełnie inny światopogląd. Inwalidzi, skazani w przeszłości na spędzenie życia w domu, coraz częściej są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Psychologowie wiedzą coraz więcej na temat sposobu funkcjonowania ludzkiego mózgu i hasło „talent” coraz częściej pojawia się w kontekście tłumaczenia różnic pomiędzy ludźmi.

Tendencje te będą się nasilały, a w chwili, gdy dzisiejsze sześciolatki wejdą w dorosłe życie, różnorodność w społeczeństwie będzie jeszcze większa.

Chcemy pokazać , że każdy człowiek jest inny i chcemy uczyć szacunku dla tej inności.

Siła nowoczesnych społeczeństw tkwi w ich różnorodności. Mogą one czerpać ze zróżnicowanych talentów i umiejętności swoich członków. Społeczeństwo, które nie akceptuje różnorodności swoich członków i ją odrzuca, jest jak las składający się tylko z jednego gatunku drzew. Wystarczy, że pojawi się bakteria, na którą gatunek ten jest podatny, i las zniknie w krótkim czasie. Tymczasem las, w którym jest wiele gatunków drzew, przetrwa.

Chcemy uwrażliwić dzieci, młodzież i dorosłych na inność drugiego człowieka. Na inność nie tylko fizyczną, która jest łatwa obserwowalna, ale również inność kulturową, psychiczną czy duchową.