Różnorodność wokół nas

 

Na świecie mamy 7 miliardów różnorodnych ludzi! Każdy jest inny. Różnimy się nie tylko pod względem religii, płci czy kultury, lecz również pod względem stylu myślenia, motywatorów czy talentów. Innymi słowy istnieje wiele wymiarów różnorodności i część z nich jest niewidoczna.

Stąd nie ma jednej recepty na sposób Edukacji i Rozwoju! Kluczem do zrównoważonego rozwoju człowieka jest indywidualne zrozumienie jego potencjału i dostosowanie metod edukacji pod jego preferencje poznawcze. Jak powiedział Richard Bolles „XXI wiek to czas podążania za własnymi pasjami, respektowania swoich silnych stron, talentów, predyspozycji i umiejętności.” Istnieje nieskończenie wiele ścieżek rozwoju w obecnym świecie. Stąd znajomość samego siebie jest podstawą wyboru swojej drogi życiowej.

Realizując misję Fundacji pokazujemy zarówno młodym ludziom i dydaktykom, że każdy człowiek jest inny i chcemy uczyć szacunku dla tej inności.

Siła nowoczesnych społeczeństw tkwi w ich różnorodności. Mogą one czerpać ze zróżnicowanych talentów i umiejętności swoich członków. Społeczeństwo, które nie akceptuje różnorodności swoich członków i ją odrzuca, jest jak las składający się tylko z jednego gatunku drzew. Wystarczy, że pojawi się szkodnik, na który gatunek ten jest podatny, i las zniknie w krótkim czasie. Tymczasem las, w którym jest wiele gatunków drzew, przetrwa.

Chcemy uwrażliwić dzieci, młodzież i dorosłych na inność drugiego człowieka. Na inność nie tylko fizyczną, która jest łatwo dostrzegana, ale również inność kulturową, psychiczną czy duchową.