Rozwój i Edukacja Dzieci i Młodzieży

 

 

Każdy z nas – czy to rodzic, czy osoba zawodowo pracująca z dziećmi – zadaje sobie pytanie (albo przynajmniej powinien je sobie zadać): „Co dziecko powinno w życiu umieć i wiedzieć, aby osiągnąć sukces w przyszłości?”.

Pytanie to zostało postawione przed amerykańskim National Institute for Literacy (Narodowy Instytut Piśmiennictwa) w trochę innym kontekście. Instytut ten pracuje z dorosłymi i dla dorosłych. Ma on za zadanie pomagać w edukacji osobom, którym z tego czy innego powodu nie powiodło się w życiu.

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Instytut wyodrębniono cztery główne typy umiejętności potrzebne do życia we współczesnym społeczeństwie.

Jeżeli cel szkoły polega na przygotowaniu dzieci do dorosłego życia, to logicznie jest, że powinien się on wiązać z wyposażeniem dzieci w te umiejętności.

Oto i one:

Umiejętności komunikacyjne:

 • Czytanie ze zrozumieniem
 • Przekazywanie pomysłów w formie pisemnej
 • Umiejętność wysławiania się i jasnego wyrażania
 • Aktywne słuchanie
 • Umiejętność krytycznej obserwacji
Umiejętności podejmowania decyzji

 • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
 • Umiejętność planowania
 • Stosowanie matematyki do rozwiązywania problemów i komunikacji
Umiejętności interpersonalne

 • Umiejętność współpracy z ludźmi
 • Umiejętność przewodzenia innym
 • Umiejętność przekonywania i wywierania wpływu na ludzi
 • Umiejętność negocjacji i rozwiązywania konfliktów
Umiejętności związane z uczeniem się przez całe życie

 • Branie odpowiedzialności za własną naukę
 • Uczenie się poprzez badanie i eksperymentowanie
 • Umiejętność refleksji i oceny
 • Posługiwanie się informacją i technologiami komunikacyjnymi

 

Niezależnie od tego jaki zawód wybierze sobie nasze dziecko i jakie ma predyspozycje i talenty, umiejętności wyszczególnione powyżej na pewno będą odgrywały decydującą rolę w jego życiu.

Uważamy, że szkoła i rodzice powinni się na nich koncentrować i to one powinny być najważniejsze.

Jeżeli w szkole przedmiot “Język polski” zostanie nazwany np “Czytanie ze zrozumieniem i wysławianie się”, a “Matematyka” – “Rozwiązywaniem problemów za pomocą liczb”, a to pociągnie za sobą zmianę w głowach nauczycieli, to może dzieci przestaną zadawać pytania takie jak “Dlaczego mam pisać ładnie skoro wy wszyscy piszecie na komputerach?” lub “Do czego jest mi potrzebna matematyka? Przecież ja mam umysł humanistyczny i inżynierem nie będę.”.

A gdy każdy nauczyciel będzie pamiętał, że dzieci potrzebują uczyć się współpracy i będzie pracował z nimi tak, aby ten cel osiągnąć, to na przykład, lekcje plastyki będą rewelacyjnym polem do nauki współpracy od najwcześniejszych lat.

Powyższe umiejętności powinny być rozwijane nie tylko przez szkołę, ale przede wszystkim przez rodziców. Przez pierwsze 10–12 lat życia człowieka rodzice są najważniejsi i to od nich zależy, jak dziecko będzie widziało świat. Najważniejsze jest, aby to rodzice pamiętali o rozwoju swojego dziecka na co dzień, zaczynając od stosowania matematyki w sklepie podczas podejmowania decyzji zakupowych, a kończąc na powierzeniu swojemu dziecku zadania zaplanowana i zorganizowania wyjazdu rodzinnego.

Te i inne tematy poruszamy na naszym Blogu, do którego serdecznie zapraszamy!