Rozwój i Edukację Dzieci i Młodzieży

Każdy z nas, czy to rodzic czy osoba zawodowo pracująca z dziećmi zadaje sobie pytanie (albo przynajmniej powinna go sobie zadać ) „Co dziecko powinno w życiu umieć i wiedzieć aby osiągnąć sukces w przyszłości?”.

 

Pytanie to zostało postawione przed amerykańskim National Institute for Literacy (Narodowy Instytut Piśmiennictwa) w trochę innym kontekście. Instytut ten pracuje z dorosłymi i dla nich. Ma on za zadanie pomagać edukacyjnie osobom, którym z tego czy innego powodu nie powiodło się w życiu.

 

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Instytut wyodrębniono cztery główne typy umiejętności potrzebne do życia we współczesnym społeczeństwie.

 

Jeżeli celem szkoły jest przygotowanie dzieci do dorosłego życia, to logicznie jest że celem szkoły powinno być zaopatrzenie dzieci w tych umiejętnościach.

 

A oto i one:

Umiejętności Komunikacyjne:

 • Czytanie ze zrozumieniem
 • Przekazywanie pomysłów w formie pisemnej
 • Umiejętność wysławiania się i jasnego wyrażania
 • Aktywne słuchanie
 • Umiejętność krytycznej obserwacji
Umiejętności podejmowania decyzji

 • Rozwiązywanie problemów i podejmowania decyzji
 • Umiejętności planowania
 • Stosowanie matematyki do rozwiązywania problemów i komunikacji
Umiejętności interpersonalne

 • Umiejętność współpracy z ludźmi
 • Umiejętność przewodzenia innymi
 • Umiejętność przekonywania i wywierania wpływu na ludzi
 • Negocjacji i rozwiązywania konfliktów
Umiejętności związane z uczeniem się przez całe życie

 • Branie odpowiedzialności za własną naukę
 • Uczenie się poprzez badanie i eksperymentowanie
 • Umiejętność refleksji i oceny
 • Posługiwanie się informacją i technologiami komunikacyjnymi

 

Niezależnie jaki konkretnie zawód wybierze sobie nasze dziecko i jakie ma predyspozycje i talenty, umiejętności wyszczególnione powyżej na pewno będą odgrywały decydująca rolę w jego życiu.

 

Uważamy, że szkoła i rodzice powinni koncentrować się na nich i to one powinny być najważniejsze.

 

Jeżeli w szkole przedmiot “Język polski” zostanie nazwany np “Czytanie ze zrozumieniem i wysławianie się”, a “Matematyka” – “Rozwiązywaniem problemów przy pomocy liczb”, a to pociągnie za sobą zmianę w głowach nauczycieli to może dzieci przestaną zadawać pytania “Dlaczego mam pisać ładnie skoro wy wszyscy piszecie na komputerach?” lub “Do czego jest mi potrzebna matematyka? Przecież ja mam umysł humanistyczny i inżynierem nie będę!”

A gdy każdy nauczyciel będzie pamiętał, że dzieci potrzebują uczyć się współpracy i będzie realizował swój projekt tak aby ten cel osiągnąć to, na przykład, lekcje plastyki będą rewelacyjnym polem do nauki współpracy od najwcześniejszych lat.

 

Powyższe umiejętności powinny być rozwijane nie tylko przez szkołę, a przede wszystkim przez rodziców. Przez pierwsze 10-12 lat życia człowieka rodzice są najważniejsi i to od ich przykładu zależy jak dziecko będzie widziało świat. Najważniejsze jest aby to rodzice pamiętali o rozwoju swojego dziecka na co dzień, zaczynając od stosowania matematyki w sklepie podczas podejmowania decyzji zakupowych, a kończąc na przekazaniu swojemu dziecku zadania zaplanowana i zorganizowania wyjazdu rodzinnego.

 

Te i inne tematy poruszamy na naszym Blogu, gdzie serdecznie zapraszamy!