SESJA DIAGNOSTYCZNA DLA MŁODZIEŻY

w poszukiwaniu predyspozycji

W poszukiwaniu naturalnych predyspozycji oraz możliwych ścieżek zawodowych

 

Obecnie młody człowiek staje przed wachlarzem wielu możliwości rozwoju swojej ścieżki zawodowej.  Kluczem do osobistego sukcesu jest rozwijanie się w oparciu o naturalne predyspozycje i automotywację.  Innymi słowy zrozumienie i nazwanie swoich obszarów preferowanych oraz unikanych, tego jak myślę, działam, komunikuję się i współpracuję.

Celem procesu rozwojowego u młodego człowieka jest odkrycie swojego osobistego i zawodowego obszaru Mistrzostwa, tak by w przyszłości jego praca dawała mu zadowolenie i energię życiową a także zabezpieczenie obszarów, które potencjalnie w przyszłości mogą okazać się wypalające.

Z Klientami, adekwatnie do potrzeb, pracujemy w oparciu o autorskie programy bazujące na narzędziach psychometrycznych: Instytutu Gallupa opisującą 34 talenty wpływające na budowanie sukcesu, metodykę stylów myślenia i działania FRIS®, Reiss Motivation Profile, pomiar odporności psychicznej na podstawie badania MTQ48 oraz kwestionariusze zawodowe i motywacyjne w tym FACET5, TalentQ i +15FQ+.

 

DLA KOGO?

 

Dla uczniów, ostatnich klas szkoły podstawowej, szkół średnich oraz studentów, aby przygotowali swoje Portfolio Rozwojowe, dzięki któremu przyjrzą się:

-postrzeganiu predyspozycji zawodowych

-naturalnym zdolnościom do wybranych obszarów zawodowych

-obszarom wymagającym największego nakładu energii życiowej/pracy – strefy unikania i ryzyk

-aspektom motywacji wewnętrznej, naturalnego zaangażowania do realizowania wyznaczanych celów

 

W JAKIM CELU?

 

-Aby pomóc w dokonaniu bardziej świadomego wyboru szkoły średniej, kierunku studiów lub specjalizacji

-Aby zdiagnozować i pomóc w określeniu preferowanego zawodu, zgodnego z naturalnymi predyspozycjami z zabezpieczeniem stref ryzyk i unikania

-Aby ułatwić drogę do bycia szczęśliwym człowiekiem, pracującym w oparciu o swoje predyspozycje i talenty, a nie strefy unikania

-Aby wzmocnić naturalną motywację do uczenia się poprzez odkrycie i uszanowanie osobistych wzorców myślenia i działania

-Aby podpowiedzieć, które ze sposobów uczenia się są indywidualnie najefektywniejsze

-Aby wspierać automotywację ucznia w procesie nauki zdalnej oraz zrozumienie kluczowych obszarów, które potrzebuje zabezpieczyć w trakcie sytuacji pandemicznej by zachować wysoki poziom energii życiowej

 

NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE możliwe do WYKORZYSTANIA W TRAKCIE PROCESU
na podstawie których zostanie przygotowane i omówione Portfolio Rozwojowe.

 

Wybór narzędzi uwarunkowany jest potrzebami Klienta i ustalany jest po rozmowie telefonicznej

-WKP – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji

-Badanie Reiss Motivation Profile®

-Badanie Talenty – StreinghFinder

-Badanie FRIS®

 

 1. WKP Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji

– to  narzędzie  opracowane  przez  zespół  specjalistów z Pracowni Testów Psychologicznych. Kwestionariusz pozwala na diagnozę preferencji zawodowych rozumianych jako upodobanie do wykonywania określonego rodzaju czynności (stanowiących o specyfice wykonywanego zawodu). WKP umożliwia diagnozę zainteresowań  uczniów  ostatnich  klas  szkoły  podstawowej  i  szkół  średnich, a także osób dorosłych. Badanie tym testem dostarcza informacji na temat stopnia nasilenia u osoby badanej siedmiu grup zainteresowań:

-językowych,

-matematyczno-logicznych,

-praktyczno-technicznych,

-praktyczno-estetycznych,

-opiekuńczo-usługowych,

-kierowniczo-organizacyjnych,

-biologicznych

odnoszących się do typów wykonywanych czynności. Wyniki kwestionariusza informują także o preferencjach dotyczących sposobu działania opisywanego na wymiarze planowanie-improwizacja i intensywności stymulacji w środowisku pracy.

 

 1. Style Myślenia i działania FRIS®

Polskie narzędzie rozwojowe, o bardzo wysokim poziomie rzetelności i trafności psychometrycznej. Służy do zrozumienia oraz łatwego i trafnego opisu kluczowych różnorodności w sposobach myślenia i działania ludzi – pokazuje predyspozycje, talenty, wskazuje drogę do nazwania swoich mocnych stron. FRIS® pokazuje:

– obszary największej efektywności osobistej i zawodowej,

– opisuje Styl Myślenia i Działania – w sytuacjach naturalnych i pod presją,

– przedstawia preferowany sposób podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,

– określa naturalne predyspozycje i doradzając jak je lepiej wykorzystać,

– pozwala zrozumieć w czym jest się naprawdę dobrym i w jakich obszarach pracować aby osiągnąć
satysfakcję w pracy i w życiu,

– podpowiada, jak komunikować się z osobami o innych stylach myślenia oraz jak współpracować,

–  wyjaśnia w jakich obszarach można najlepiej wykorzystać potencjał,

– daje przestrzeń do zrozumienia czynników automotywacyjnych.

 1. REISS Motivation Profile® 

Głównym założeniem badania jest określenie osobowości człowieka za pomocą tzw. 16 podstawowych motywatorów życiowych nazywanych również potrzebami, które są względnie stałe w życiu. W odróżnieniu
od innych kwestionariuszy, RMP nie bada zachowań, ale pokazuje, jak i z jakiego powodu do nich dochodzi. Badanie umożliwia poznanie naturalnych predyspozycji i potencjału wynikających z indywidualnego systemu wartości – czyli pokazuje co motywuje i jak mocno. Z wyniku można odczytać wiele cech charakteru i dowiedzieć się np.: jaki styl pracy będzie preferował badany, na ile ukierunkowany jest na ludzi, a na ile na procesy, na ile jest odporny na stres, jak jest empatyczny czy też nie, na ile ceni sobie pracę zespołową.

 

 1. Kwestionariusz Talentów Gallupa, CliftonStrengthsFinder

Instytut Gallupa, po 30 latach badań, zaproponował prostą drogę do rozwoju kompetencji od najmłodszych lat, prowadzącą do doskonałości, również na ścieżce zawodowej. Jeżeli silna strona to bliskie doskonałości wykonanie jakiejś czynności, to istnieją trzy najważniejsze reguły na udane życie/ również „udane życie pracownika w organizacji”:

 1. Aby jakaś czynność stała się silną stroną, musimy być zdolni wykonywać ją zawsze tak samo doskonale,
  a stąd wynika, że stanowi ona przewidywalny element osiągnięć, co jest składową w kształceniu kompetencji osobistych zawodowych
 2. Nie musimy dysponować silnymi stronami we wszystkich aspektach swojej roli, by osiągnąć w niej doskonałość.
 3. Doskonałość można osiągnąć wyłącznie przez rozwijanie swoich silnych stron, a nie przez walkę ze słabościami. Nie oznacza to, że mamy ignorować swoje słabości. Nie powinniśmy się jednak na nich koncentrować. Gdy jakaś „słaba strona” stanie na linii rozwoju naszego talentu, warto ją podszkolić,
  ale tylko w takim stopniu, żeby nie przeszkadzała nam rozwijać się dalej.
 4. Wynik badania pokazuje 5 najsilniejszych spośród 34 Talentów, rozumianych jako wzorce myślenia, odczuwania i zachowania, które przychodzą nam najłatwiej i mogą mieć pożyteczne zastosowanie. Wynik koncentruje się na naturalnych strategiach wykorzystywanych w życiu (wspiera poznawczo wynik kwestionariusz FRIS®)

 

Plan działania i inwestycja

3 spotkania łącznie około 5 h sesji prowadzonych on-line lub osobiście w Warszawie, uzupełnione wypełnieniem kwestionariuszy oraz pracami rozwojowymi pomiędzy sesjami.

Wyniki współpracy uzupełnione będą raportami wynikającymi z poszczególnych badań oraz raportem zbiorczym rekomendacji jako wyniku dialogu na podstawie 3 wykonanych badań – cena 1 500 zł brutto