Władze Fundacji

 

Prezes Zarządu

Nadejda Kirova

Manager, przedsiębiorca, trener i coach z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym.

Certyfikowany konsultant metod analizy osobowości zawodowej i rozwoju i coach, stosujący w swojej praktyce kwestionariusze Master Person Analysis, FRIS, Gallup i MTQ48 – odporność psychiczna (mental toughthness).

Od lat łączy swoje doświadczenia menedżerskie oraz biznesowe z technikami trenerskimi opartymi o najnowszą wiedzę z zakresu budowy mózgu, stylów myślenia FRIS® oraz uczenia się. Prowadzi warsztaty dla menedżerów, dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Wspiera ludzi w odkrywaniu swoich talentów, inspiruje do podążania za swoją pasją. Szczególnie ceniona za nowatorskie spojrzenie na już funkcjonujące rozwiązania w biznesie, dzięki którym poprawia efektywność funkcjonowania organizacji. W FRIS-ie Wizjoner.

Współzałożyciel, partner i członek zarządu firmy Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. specjalizującej się w doradztwie i szkoleniach w zakresie negocjacji i budowania relacji w biznesie.

Partner merytoryczny Executive Busiess School Akademii Leona Koźmińskiego.

Pasjonuje się tematyką rozwoju osobistego dorosłych, wychowaniem i edukacją dzieci oraz różnorodnością w społeczeństwie.

Rada Fundacji

Iwona Bobrowska-Budny

Trener, konsultant metod analizy osobowości zawodowej, manager oraz doradca biznesowy w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Wykładowca akademicki oraz Partner Merytoryczny Center of Excellence Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Fundacji liderek biznesu, wspierającej kobiety na rynku pracy. Mama 18-latki.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie biznesowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Opracowywała i implementowała programy rozwojowe dla pracowników i managerów o wysokim potencjale, programy Talent Management oraz przeprowadzała oceny potencjału kompetencyjnego.

Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia, specjalizując się w aspektach: zarządzania talentami i kompetencjami, zarządzania zespołami, w tym m.in. przywództwo, motywowanie, udzielanie informacji zwrotnej, zarządzanie w sytuacjach konfliktowych, organizacja pracy, zarządzanie czasem, zarządzanie efektywnością osobistą i inne.

Przygotowała i prowadziła szkolenia oraz warsztaty dla firm lokalnych, międzynarodowych korporacji, placówek edukacyjnych oraz administracji publicznej i urzędów centralnych.

Z pasji wierzy i uczy, iż każda zmiana zaczyna się od JA. Wspiera Rodziców jak rozwijać siebie, a następnie dzieci w oparciu o zrozumienie swoich strategii zachowań, swoich mocnych stron oraz talentów.

 

Nikolay Kirov

Moje ponad 20-letnie doświadczenie w branży edukacyjnej pozwoliło mi zrozumieć wszystkie błędy, które systemowo popełniamy podczas „edukowania”. Dlatego dzisiaj z pasją zajmuję się „rozwojem”.

Członek Zarządu i Dyrektor ds. Inicjatyw Strategicznych i Programów Edukacyjnych, Center of Excellence -Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów – Akademii Leona Koźmińskiego. Partner i członek zarządu „Kirov Strategic Negotiators” Sp. z o.o. Członek Zarządu Fundacji „Bargework”. Od 2005 r. członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma “Management and Business Administration. Central Europe.”

W Center of Excellence Akademii Leona Koźmińskiego specjalizuję się w projektowaniu programów rozwojowych dla firm i instytucji. Centrum realizuje studia Master of Business Administration, Studia Podyplomowe, Programy Rozwojowe, Szkolenia, Doradztwo, Konferencje, odpowiada za relacje z Absolwentami i Kariery Studentów oraz pozyskuje fundusze strukturalne i UE.

W latach 2005-2008 koordynator regionalny ALK największego projektu edukacyjnego w Europie “Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw” realizowanego przez Stowarzyszenie Uczelni Wyższych “Edukacja dla Przedsiębiorczości” w ramach SPORZL 2.3,A.

Praktyk z zapleczem naukowym i pasją do pokazywania jak warto budować relacje zarówno w biznesie jak i w życiu osobistym:

Od 1996 roku prowadzę wykłady na studiach MBA, szkolenia i doradztwo z Negocjacji w biznesie, Budowania Relacji i Kreowania Wartości, Rozwiązywania konfliktów, Negocjacji strategicznych i międzynarodowych, Modeli e-Biznesu i Strategii oraz Przywództwa i wdrażania zmian organizacyjnych dla firm z branż: finansowej, motoryzacyjnej, medycznej, farmaceutycznej, FMCG, turystycznej, budowlanej, wydawniczej, turystycznej, logistyki i przemysłu oraz instytucji publicznych. Opiekun kilkudziesięciu strategicznych projektów doradczych prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekun i promotorem ponad 100 projektów doradczych dla administracji publicznej. Koordynator merytoryczny programu studiów Koźmiński MBA dla Inżynierów oraz studiów podyplomowych Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży.

Prywatnie: tata Niny, która dzięki swojej prawopółkulowości i słuchowi absolutnemu, uczy mnie, że można postrzegać świat i działać inaczej niż ja. Pomaga mi to na co dzień w dydaktyce i we współpracy.

 

 

dr Kaja Prystupa-Rządca

Kaja Prystupa-Rzadca

Trener, mentor i coach ponad 15 letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w tematyc

e rozwoju kompetencji przyszłości zarówno u dorosłych jak i młodzieży w oparciu o naturalne predyspozycje bazując na automotywacji klienta.

Wykładowca na studiach podyplomowych, Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w tematach zarządzania w wirtualnym środowisku, budowania organizacji w oparciu o różnorodność a także zarządzaniu sobą.

Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Prelegentka TEDx w 2018 roku – „5 sins against virtual teams”.

New Business Partner w Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. Jest facylitatorem zespołów wirtualnych
w szwajcarskiej spółce Dual Academy zajmującej się innowacyjnymi programami rozwojowymi.

Certyfikowany konsultant stosujący w swojej praktyce metodę FRIS®, ValueMatch oraz REISS Motivation Profile®.

Współtworzy Fundację Pasja do Edukacji i Rozwoju, w ramach której prowadzi projekty w szkołach niesystemowych oraz warsztaty mające na celu podniesienie świadomości rodziców i nauczycieli w rozwoju dzieci i młodzieży w oparciu o potencjał i mocne strony, z uważnością na adekwatną samoocenę ucznia i jego proaktywność.

Współpracuje z siecią placówek Modelowa Edukacja gdzie wspiera nauczycieli i uczniów w rozwoju opartym na filarach różnorodności i rozwoju indywidualnych predyspozycji. Inicjatorka projektów opartych o innowacyjne metody zarządzania.

Autorka publikacji popularnonaukowych, komentator dla Newsweek, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Personel
i Zarządzanie, HR.news, Radio Zet, Radio TOK FM, Holistic News, Pracuj.pl.

 

dr Ilona Hunek

Dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z ludźmi na całym świecie sprawiło, że wierzę, iż największe szanse na rozwój i tworzenie są w obszarach, w których się od siebie różnimy.

Wykładowca/nauczyciel, trener i badacz studiujący ‘kwestie ludzkie’ w organizacjach i społeczeństwach. Jako trener specjalizuję się w negocjacjach, negocjacjach strategicznych i międzynarodowych, rozwiązywaniu konfliktów i zarządzaniu różnorodnością w organizacji i w pracy. Jako naukowiec, zajmuję się badaniem ludzi i ‘kwestii ludzkich’ w firmach i organizacjach międzynarodowych i globalnych, a zwłaszcza kwestii związanych z różnorodnością. W pracy z ludźmi z pasją pokazuję, jak docenić nasze różnice i pozytywnie je wykorzystać. Pokazuję i uczę jak zmiana sposobu myślenia o świecie może być w tym pomocna.

Adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współpracownik University College Dublin w Irlandii, gdzie uzyskałam stopień i tytuł doktora. Partner merytoryczny Center of Excellence Akademii Leona Koźmińskiego. Współpracownik Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Projektuję i prowadzę zajęcia ze studentami z całego świata, w Polsce, w Europie i na Dalekim Wschodzie – przede wszystkim w Singapurze i HongKongu.

Byłam doradcą Irlandzkiego Kongresu Związków Zawodowych w sprawach dotyczących integracji pracowników z Europy Środkowej i Wschodniej na irlandzkim rynku pracy, w tym przy programach rozwoju umiejętności pozwalających pracownikom odnaleźć się i odnieść sukces w nowym dla nich otoczeniu.

Jako motto służy mi cytat z M. Wojtyszki (z książki Trzynaste Piórko Eufemii): „To dobrze, że każdy jest inny, że różne są punkty widzenia, słyszenia. To dobrze, że każdy jest inny. I świetnie, że każdy się zmienia.”