WSPIERAMY

Pomagamy podnosić świadomość rodziców i nauczycieli na temat rozwoju młodych ludzi. Wspieramy młodzież w odkrywaniu swojego potencjału

Dla uczniów, ostatnich klas szkoły podstawowej, szkół średnich oraz studentów, aby przygotowali swoje Portfolio Rozwojowe, dzięki któremu przyjrzą się:

 • postrzeganiu predyspozycji zawodowych
 • naturalnym zdolnościom do wybranych obszarów zawodowych
 • obszarom wymagającym największego nakładu energii życiowej/pracy – strefy unikania i ryzyk
 • aspektom motywacji wewnętrznej, naturalnego zaangażowania do realizowania wyznaczanych celów
 • Aby pomóc w dokonaniu bardziej świadomego wyboru szkoły średniej, kierunku studiów lub specjalizacji
 • Aby zdiagnozować i pomóc w określeniu preferowanego zawodu, zgodnego z naturalnymi predyspozycjami z zabezpieczeniem stref ryzyk i unikania
 • Aby ułatwić drogę do bycia szczęśliwym człowiekiem, pracującym w oparciu o swoje predyspozycje i talenty, a nie strefy unikania
 • Aby wzmocnić naturalną motywację do uczenia się poprzez odkrycie i uszanowanie osobistych wzorców myślenia i działania
 • Aby podpowiedzieć, które ze sposobów uczenia się są indywidualnie najefektywniejsze
 • Aby wspierać automotywację ucznia w procesie nauki zdalnej oraz zrozumienie kluczowych obszarów, które potrzebuje zabezpieczyć w trakcie sytuacji pandemicznej by zachować wysoki poziom energii życiowej

NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE

Narzędzia diagnostyczne możliwe do wykorzystania w trakcie procesu, na podstawie których zostanie przygotowane i omówione portfolio rozwojowe.

Wybór narzędzi uwarunkowany jest potrzebami Klienta i ustalany jest po rozmowie telefonicznej.

To  narzędzie  opracowane  przez  zespół  specjalistów z Pracowni Testów Psychologicznych.

Kwestionariusz pozwala na diagnozę preferencji zawodowych rozumianych jako upodobanie do wykonywania określonego rodzaju czynności (stanowiących o specyfice wykonywanego zawodu). WKP umożliwia diagnozę zainteresowań  uczniów  ostatnich  klas  szkoły  podstawowej  i  szkół  średnich, a także osób dorosłych. Badanie tym testem dostarcza informacji na temat stopnia nasilenia u osoby badanej siedmiu grup zainteresowań:

 • językowych,
 • matematyczno-logicznych,
 • praktyczno-technicznych,
 • praktyczno-estetycznych,
 • opiekuńczo-usługowych,
 • kierowniczo-organizacyjnych,
 • biologicznych

odnoszących się do typów wykonywanych czynności. Wyniki kwestionariusza informują także o preferencjach dotyczących sposobu działania opisywanego na wymiarze planowanie-improwizacja i intensywności stymulacji w środowisku pracy.

Polskie narzędzie rozwojowe, o bardzo wysokim poziomie rzetelności i trafności psychometrycznej. Służy do zrozumienia oraz łatwego i trafnego opisu kluczowych różnorodności w sposobach myślenia i działania ludzi – pokazuje predyspozycje, talenty, wskazuje drogę do nazwania swoich mocnych stron. FRIS® pokazuje:

 • obszary największej efektywności osobistej i zawodowej,
 • opisuje Styl Myślenia i Działania – w sytuacjach naturalnych i pod presją,
 • przedstawia preferowany sposób podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 • określa naturalne predyspozycje i doradzając jak je lepiej wykorzystać,
 • pozwala zrozumieć w czym jest się naprawdę dobrym i w jakich obszarach pracować aby osiągnąć satysfakcję w pracy i w życiu,
 • podpowiada, jak komunikować się z osobami o innych stylach myślenia oraz jak współpracować,
 • wyjaśnia w jakich obszarach można najlepiej wykorzystać potencjał,
 • daje przestrzeń do zrozumienia czynników automotywacyjnych.

Głównym założeniem badania jest określenie osobowości człowieka za pomocą tzw. 16 podstawowych motywatorów życiowych nazywanych również potrzebami, które są względnie stałe w życiu.

W odróżnieni od innych kwestionariuszy RMP nie bada zachowań, ale pokazuje, jak i z jakiego powodu do nich dochodzi. Badanie umożliwia poznanie naturalnych predyspozycji i potencjału wynikających z indywidualnego systemu wartości – czyli pokazuje co motywuje i jak mocno.

Z wyniku można odczytać wiele cech charakteru i dowiedzieć się np.: jaki styl pracy będzie preferował badany, na ile ukierunkowany jest na ludzi, a na ile na procesy, na ile jest odporny na stres, jak jest empatyczny czy też nie, na ile ceni sobie pracę zespołową.

Instytut Gallupa, po 30 latach badań, zaproponował prostą drogę do rozwoju kompetencji od najmłodszych lat, prowadzącą do doskonałości, również na ścieżce zawodowej. Jeżeli silna strona to bliskie doskonałości wykonanie jakiejś czynności, to istnieją trzy najważniejsze reguły na udane życie/ również „udane życie pracownika w organizacji”:

 • Aby jakaś czynność stała się silną stroną, musimy być zdolni wykonywać ją zawsze tak samo doskonale, a stąd wynika, że stanowi ona przewidywalny element osiągnięć, co jest składową w kształceniu kompetencji osobistych zawodowych
 • Nie musimy dysponować silnymi stronami we wszystkich aspektach swojej roli, by osiągnąć w niej doskonałość.
 • Doskonałość można osiągnąć wyłącznie przez rozwijanie swoich silnych stron, a nie przez walkę ze słabościami. Nie oznacza to, że mamy ignorować swoje słabości. Nie powinniśmy się jednak na nich koncentrować. Gdy jakaś „słaba strona” stanie na linii rozwoju naszego talentu, warto ją podszkolić, ale tylko w takim stopniu, żeby nie przeszkadzała nam rozwijać się dalej.
 • Wynik badania pokazuje 5 najsilniejszych spośród 34 Talentów, rozumianych jako wzorce myślenia, odczuwania i zachowania, które przychodzą nam najłatwiej i mogą mieć pożyteczne zastosowanie. Wynik koncentruje się na naturalnych strategiach wykorzystywanych w życiu (wspiera poznawczo wynik kwestionariusz FRIS®)

PLAN DZIAŁANIA I INWESTYCJA

 • SESJE

  4 spotkania łącznie około 8 h sesji prowadzonych on-line lub osobiście w Warszawie, uzupełnione wypełnieniem kwestionariuszy oraz pracami rozwojowymi pomiędzy sesjami.

 • WYNIKI WSPÓLPRACY

  Wyniki uzupełnione będą raportami wynikającymi z poszczególnych badań oraz raportem zbiorczym rekomendacji jako wyniku dialogu na podstawie 3 wykonanych badań

 • INWESTYCJA

  – 1800 zł brutto proces prowadzony online

  – 2200 zł brutto proces prowadzony stacjonarnie w Warszawie

Dla rodzin, które poszukują dróg do lepszego zrozumienia swojej różnorodności i zbudowania komunikacji wspierającej relacjie rodzinne.

W trakcie procesu wspieramy rodzinę by mogła przyjrzeć się:

 • swoim naturalnym predyspozycjom i zdolnościom
 • obszarom wymagającym największego nakładu energii życiowej/pracy – strefy unikania i ryzyk
 • aspektom motywacji wewnętrznej, naturalnego zaangażowania do realizowania wyznaczanych celów
 • Aby zbudować zrozumienie dla różnych postaw i zachowań poszczególnych członków rodziny
 • Aby ułatwić drogę do bycia szczęśliwym człowiekiem, pracującym w oparciu o swoje predyspozycje i talenty, a nie strefy unikania
 • Aby wzmocnić naturalną motywację do różnych funkcji rodzinnych  poprzez odkrycie i uszanowanie osobistych wzorców myślenia i działania

NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE

Narzędzia diagnostyczne możliwe do wykorzystania w trakcie procesu, na podstawie których zostanie przygotowane i omówione portfolio rozwojowe.

Wybór narzędzi uwarunkowany jest potrzebami Klienta i ustalany jest po rozmowie telefonicznej.

To  narzędzie  opracowane  przez  zespół  specjalistów z Pracowni Testów Psychologicznych.

Kwestionariusz pozwala na diagnozę preferencji zawodowych rozumianych jako upodobanie do wykonywania określonego rodzaju czynności (stanowiących o specyfice wykonywanego zawodu). WKP umożliwia diagnozę zainteresowań  uczniów  ostatnich  klas  szkoły  podstawowej  i  szkół  średnich, a także osób dorosłych. Badanie tym testem dostarcza informacji na temat stopnia nasilenia u osoby badanej siedmiu grup zainteresowań:

 • językowych,
 • matematyczno-logicznych,
 • praktyczno-technicznych,
 • praktyczno-estetycznych,
 • opiekuńczo-usługowych,
 • kierowniczo-organizacyjnych,
 • biologicznych

odnoszących się do typów wykonywanych czynności. Wyniki kwestionariusza informują także o preferencjach dotyczących sposobu działania opisywanego na wymiarze planowanie-improwizacja i intensywności stymulacji w środowisku pracy.

Polskie narzędzie rozwojowe, o bardzo wysokim poziomie rzetelności i trafności psychometrycznej. Służy do zrozumienia oraz łatwego i trafnego opisu kluczowych różnorodności w sposobach myślenia i działania ludzi – pokazuje predyspozycje, talenty, wskazuje drogę do nazwania swoich mocnych stron. FRIS® pokazuje:

 • obszary największej efektywności osobistej i zawodowej,
 • opisuje Styl Myślenia i Działania – w sytuacjach naturalnych i pod presją,
 • przedstawia preferowany sposób podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 • określa naturalne predyspozycje i doradzając jak je lepiej wykorzystać,
 • pozwala zrozumieć w czym jest się naprawdę dobrym i w jakich obszarach pracować aby osiągnąć satysfakcję w pracy i w życiu,
 • podpowiada, jak komunikować się z osobami o innych stylach myślenia oraz jak współpracować,
 • wyjaśnia w jakich obszarach można najlepiej wykorzystać potencjał,
 • daje przestrzeń do zrozumienia czynników automotywacyjnych.

Głównym założeniem badania jest określenie osobowości człowieka za pomocą tzw. 16 podstawowych motywatorów życiowych nazywanych również potrzebami, które są względnie stałe w życiu.

W odróżnieni od innych kwestionariuszy RMP nie bada zachowań, ale pokazuje, jak i z jakiego powodu do nich dochodzi. Badanie umożliwia poznanie naturalnych predyspozycji i potencjału wynikających z indywidualnego systemu wartości – czyli pokazuje co motywuje i jak mocno.

Z wyniku można odczytać wiele cech charakteru i dowiedzieć się np.: jaki styl pracy będzie preferował badany, na ile ukierunkowany jest na ludzi, a na ile na procesy, na ile jest odporny na stres, jak jest empatyczny czy też nie, na ile ceni sobie pracę zespołową.

Instytut Gallupa, po 30 latach badań, zaproponował prostą drogę do rozwoju kompetencji od najmłodszych lat, prowadzącą do doskonałości, również na ścieżce zawodowej. Jeżeli silna strona to bliskie doskonałości wykonanie jakiejś czynności, to istnieją trzy najważniejsze reguły na udane życie/ również „udane życie pracownika w organizacji”:

 • Aby jakaś czynność stała się silną stroną, musimy być zdolni wykonywać ją zawsze tak samo doskonale,
  a stąd wynika, że stanowi ona przewidywalny element osiągnięć, co jest składową w kształceniu kompetencji osobistych zawodowych
 • Nie musimy dysponować silnymi stronami we wszystkich aspektach swojej roli, by osiągnąć w niej doskonałość.
 • Doskonałość można osiągnąć wyłącznie przez rozwijanie swoich silnych stron, a nie przez walkę ze słabościami. Nie oznacza to, że mamy ignorować swoje słabości. Nie powinniśmy się jednak na nich koncentrować. Gdy jakaś „słaba strona” stanie na linii rozwoju naszego talentu, warto ją podszkolić,
  ale tylko w takim stopniu, żeby nie przeszkadzała nam rozwijać się dalej.
 • Wynik badania pokazuje 5 najsilniejszych spośród 34 Talentów, rozumianych jako wzorce myślenia, odczuwania i zachowania, które przychodzą nam najłatwiej i mogą mieć pożyteczne zastosowanie. Wynik koncentruje się na naturalnych strategiach wykorzystywanych w życiu (wspiera poznawczo wynik kwestionariusz FRIS®)

PLAN DZIAŁANIA I INWESTYCJA

 • SESJE

  3 spotkania łącznie około 5 h sesji prowadzonych on-line lub osobiście w Warszawie, uzupełnione wypełnieniem kwestionariuszy oraz pracami rozwojowymi pomiędzy sesjami.

 • WYNIKI WSPÓLPRACY

  Wyniki uzupełnione będą raportami wynikającymi z poszczególnych badań oraz raportem zbiorczym rekomendacji jako wyniku dialogu na podstawie 3 wykonanych badań

 • INWESTYCJA

  Cena obejmująca cały proces : cena do ustalenia indywidualnego

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI

W ramach współpracy ze szkołami oraz organizacjami edukacyjnymi oferujemy:

INDYWIDUALNE SESJE DLA DYREKTORÓW I OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH

Indywidualne sesje dla dyrektorów szkół i zarządzających z zakresu:

 • zarządzania ludźmi i tworzenia inkluzywnego miejsca pracy
 • rozwoju zespołu nauczycielskiego, bazując na narzędziach diagonostycznych m.in. FRIS®, REISS Motivation Profile®

SZKOLENIA DLA DYDAKTYKÓW

Szkolenia z obszaru:

 • sposobów pracy mózgu, uczenia się i nauczania młodych ludzi
 • budowania dialogu i współpracy z rodzicami na rzecz rozwoju młodych ludzi
 • rozwoju kompetencji prospołecznych w zespole
 • umiejętności zastępowania zachowań agresywnych
 • umiejętności pracy z młodymi nad budowaniem ich adekwatnej samooceny
 • umiejętności efektywnej komunikacji budującej proaktywne zachowania