UWAŻNA SZKOŁA

UWAŻNA SZKOŁA to projekt pilotażowego wprowadzenia do klas VI – VIII szkół podstawowych programu Czas na Uważność w formie nowatorskich zajęć psychoedukacyjnych z zakresu profilaktyki uniwersalnej prowadzonych na godzinach wychowawczych. Wdrożenie programu do kontekstu szkolnego jest przejawem nowoczesnego spojrzenia na edukację.

Uczniowie uczestniczący w programie otrzymują praktyczne narzędzia pomocne w radzeniu sobie z wyzwaniami dnia codziennego, samoregulacji emocji, redukcji stresu w pandemicznej i postpandemicznej rzeczywistości oraz rozwiną kompetencje intra- i interpersonalne służące lepszej koncentracji, dobrostanowi, wzmocnieniu funkcji poznawczych, lepszemu radzeniu sobie w relacjach społecznych oraz wsparcie w budowaniu ich odporności i sprężystości psychicznej dzięki rozwijaniu uważności.