FRIS® – STYLE MYŚLENIA

Od 2015 roku Fundacja Pasja do Rozwoju i Edukacji współpracuje z FRIS – Style Myślenia.

FRIS® jest polskim narzędziem rozwojowym o bardzo wysokich parametrach rzetelności i trafności diagnozy, opartym o psychologię poznawczą. Wspomaga zrozumienie oraz ułatwia trafny opis kluczowych różnorodności w sposobach myślenia i działania – czyli pracy, współpracy i komunikacji – pracowników oraz zespołów. Pokazuje predyspozycje, talenty, wskazuje drogę do nazwania swoich mocnych stron.

Trafnie określa i pokazuje obszary największej efektywności zawodowej indywidualnej i zespołowej:

» opisuje Styl Myślenia i Działania – w sytuacjach naturalnych, we FLOW oraz pod presją / w stresie,

» pokazuje jak najlepiej wykorzystać swoje naturalne predyspozycje – w pracy, w relacjach biznesowych i w życiu osobistym,

» przedstawia sposób podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,

» pozwala zrozumieć predyspozycje pracowników i doradza jak je najlepiej wykorzystać,

» wspiera zrozumienie jak budować efektywne zespoły i jak nimi zarządzać,

» podpowiada, gdzie są największe ryzyka konfliktów

» wyjaśnia, w jakich obszarach można najlepiej wykorzystać potencjał zespołowy,

» podpowiada, jak komunikować się z osobami o innych stylach myślenia oraz jak współpracować w zespole,

Nasz sposób myślenia kształtuje się do 5-6 roku życia. Jest on coś w rodzaju naszego DNA umysłu.

Uważamy, że FRIS jest narzędziem, które podnosi samoświadomość u ludzi dorosłych, a skutkiem takiej wyższej samoświadomości może być większa uważność i rozumienie w komunikacją z ludźmi, w tym z tymi młodszymi.