Nikolay Kirov

Strona główna » Staff » Nikolay Kirov

Nikolay Kirov

Moje ponad 20-letnie doświadczenie w branży edukacyjnej pozwoliło mi zrozumieć wszystkie błędy, które systemowo popełniamy podczas „edukowania”. Dlatego dzisiaj z pasją zajmuję się „rozwojem”.

Członek Zarządu i Dyrektor ds. Inicjatyw Strategicznych i Programów Edukacyjnych, Center of Excellence -Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów – Akademii Leona Koźmińskiego. Partner i członek zarządu „Kirov Strategic Negotiators” Sp. z o.o. Członek Zarządu Fundacji „Bargework”. Od 2005 r. członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma “Management and Business Administration. Central Europe.”

W Center of Excellence Akademii Leona Koźmińskiego specjalizuję się w projektowaniu programów rozwojowych dla firm i instytucji. Centrum realizuje studia Master of Business Administration, Studia Podyplomowe, Programy Rozwojowe, Szkolenia, Doradztwo, Konferencje, odpowiada za relacje z Absolwentami i Kariery Studentów oraz pozyskuje fundusze strukturalne i UE.

W latach 2005-2008 koordynator regionalny ALK największego projektu edukacyjnego w Europie “Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw” realizowanego przez Stowarzyszenie Uczelni Wyższych “Edukacja dla Przedsiębiorczości” w ramach SPORZL 2.3,A.

Praktyk z zapleczem naukowym i pasją do pokazywania jak warto budować relacje zarówno w biznesie jak i w życiu osobistym:

Od 1996 roku prowadzę wykłady na studiach MBA, szkolenia i doradztwo z Negocjacji w biznesie, Budowania Relacji i Kreowania Wartości, Rozwiązywania konfliktów, Negocjacji strategicznych i międzynarodowych, Modeli e-Biznesu i Strategii oraz Przywództwa i wdrażania zmian organizacyjnych dla firm z branż: finansowej, motoryzacyjnej, medycznej, farmaceutycznej, FMCG, turystycznej, budowlanej, wydawniczej, turystycznej, logistyki i przemysłu oraz instytucji publicznych. Opiekun kilkudziesięciu strategicznych projektów doradczych prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekun i promotorem ponad 100 projektów doradczych dla administracji publicznej. Koordynator merytoryczny programu studiów Koźmiński MBA dla Inżynierów oraz studiów podyplomowych Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży.

Prywatnie: tata Niny, która dzięki swojej prawopółkulowości i słuchowi absolutnemu, uczy mnie, że można postrzegać świat i działać inaczej niż ja. Pomaga mi to na co dzień w dydaktyce i we współpracy.