Elżbieta Stelmach

Elżbieta Stelmach

Trener biznesu z ponad 20 – letnim doświadczeniem, doradca zawodowy, coach kariery i kryzysowy, pedagog, przedsiębiorca, Partner i Trener FRIS®,  Praktyk Analizy Transakcyjnej, trener i facylitator Super Skills, konsultant FACET5, twórca Centrum Szkoleniowo-Rozwojowego Sapientia, które prowadzi od 1996r.

Współpracuje z uczelniami wyższymi jako trener/szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych, m.in. WSB, US, Akademia Morska oraz wykładowca studiów MBA Koźmińskie dla Akademii Leona Koźmińskiego.

Pracuje w firmach z branż: IT, usługowych, produkcyjnych, handlowych, tworząc programy rozwojowe, budując strategie rozwoju pracowników i menedżerów, oraz kompetencje społeczne. Wśród jej klientów są również jednostki administracji publicznej, sądy, uczelnie oraz placówki oświatowe.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu efektywnej komunikacji, negocjacji, autoprezentacji i wystąpień publicznych, budowania i zarządzania zespołem, asertywności, analizy transakcyjnej w biznesie, stresu i wypalenia zawodowego, coachingu, dla kadry zarządzającej, pracowników, urzędników, sędziów, nauczycieli, dyrektorów, uczniów, studentów.

Współpracuje z uczelniami wyższymi jako wykładowca na studiach podyplomowych, m.in. WSB, US,  ALK MBA. Jest pomysłodawcą kierunku: Coaching i facylitacja w edukacji/ Coaching i facylitacja w biznesie, Akademia Rozwoju Osobistego, Doradztwo Zawodowe i Psychospołeczne, Organizacja i Zarządzanie w Oświacie. Pełniła na nich również rolę opiekuna merytorycznego, trenera, egzaminatora i superwizora.

Posiada 16 – letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami i organizacjami w oświacie (dyrektor szkoły) oraz w branży turystycznej. Zajmuje się też diagnozowaniem potencjału i predyspozycji zawodowych młodzieży I dorosłych pomagając im kształtować drogę edukacyjną i zawodową.

W ostatnich latach prowadziła szkolenia, doradztwo i consulting, m.in. dla: Kongsberg, Salony Jubilerskie Terpiłowski, Sklep internetowy MIRAT, inProjects, Werin, Technopark, Avida, Spaas Candles Poland, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Pólnocna Izba Gospodarcza, Stargardzka Izba Gospodarcza, PUM, WSB, UAM, US, PFP, CSP Customer Services Polska, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie, OPEN MIND, WFOŚiGW, Auchen, GDDKiA, Sąd Apelacyjny, Sąd Okręgowy, Sądy Rejonowe, Urząd Marszałkowski, Urząd Miejski.

Absolwentka Szkoły Analizy Transakcyjnej w Poznaniu, oraz zaawansowanych szkoleń i superwizji z zakresu  zastosowania Analizy Transakcyjnej „Education via Autonomy”. Ukończyła też Akademię Coachingu Kryzysowego,  Studia Podyplomowe „Coaching” na WSB w Poznaniu, „Psychologiczne Doradztwo Zawodowe i Personalne” i „Psychologię w zarządzaniu” na UAM, „Socjoterapia i profilaktyka uzależnień” na US.