Zapraszamy na szkolenie „Neurowspółpraca – Usprawnianie komunikacji w zespole oraz z partnerami w biznesie”

Zapraszamy na szkolenie „Neurowspółpraca – Usprawnianie komunikacji w zespole oraz z partnerami w biznesie”

 

Jeżeli jakość twojej pracy i twojego życia zależą od tego jak układa ci się współpraca z innymi,
a ty jesteś gotowy świadomie nad tą współpracą pracować;

Jeżeli regularnie inicjujesz i utrzymujesz relacje z innymi ludźmi;

Jeżeli chcesz poznać, jak myślisz, działasz, kim jesteś i jak pracuje twój mózg;

Jeżeli pracujesz w zespole lub nim zarządzasz

 

Zapraszamy na szkolenie otwarte na Akademii Leona Koźmińskiego gdzie będzie można udoskonalić swoich umiejętności komunikacyjnych oraz

  • * poznać swój styl myślenia i działania FRIS,
  • * dowiedzieć się jak myślą i działają inni,
  • * nauczyć się rozpoznawać stylów myślenia i działania u innych i dostosowywać swoją komunikację,
  • * dowiedzieć się jak styl myślenia i działania wpływają na sposoby komunikacji i współpracy,
  • * zdiagnozować swoich mocnych i słabych stron we współpracy, komunikacji i budowaniu relacji,
  • * znaleźć swoje preferowanie miejsce w zespole według procesu FRIS.

 

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronie Akademii Leona Koźmińskiego.