Warsztaty Odkrywania Talentów i Predyspozycji Młodzieży

Warsztaty Odkrywania Talentów i Predyspozycji Młodzieży

Już po raz kolejny wspólnie z Firmą Doradztwa Personalnego INWENTA zapraszamy na warsztaty dla młodzieży i ich rodziców dotyczące Odkrywania Talentow mlodzieży gimanzjalnej i licealnej

Program rozłożony jest na  2 spotkania grupowe po trzy godziny każde. Jest to praca w dwóch odrębnych grupach – uczniów i rodziców.

Całość programu  kończy się  podsumowującym, godzinnym spotkaniem indywidualnym dla ucznia wraz z rodzicem.

NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE WYKORZYSTYWANE W TRAKCIE WARSZTATÓW, na podstawie których zostanie przygotowany i omówiony INDYWIDUALNY RAPORT WSPIERAJĄCY UCZNIA to:

– Kwestionariusz preferowanych aktywności m.in. zawodowych,

– Kwestionariusz dominacji półkulowej – wpływającej na nasz sposób zbierania i przetwarzania danych oraz sposób emocjonalnego reagowania,

– Kwestionariusz dominacji sensorycznej – wpływającej m.in. na sposób uczenia się,

– Profil lateralny – określający dominujące części ciała, będące ważnym aspektem wpływającym na proces uczenia się i świadomej pracy pod presją czasu/stresu.

Obecna edycja warsztatów odbędzie się w dniach 20.05.2016 w godz. w 17-20 i 21.05.2016 w godz. 10-13 w odrębnych grupach ok. 15 osobowych – dla młodzieży i dla ich rodziców. Program Diagnozy zakłada aktywne uczestnictwo rodzica (rodziców) w zajęciach. Każdy rodzic będzie miał unikalną możliwość poznania także swoich Indywidualnych Stylów Myślenia i Działania zgodnie z metodyka FRIS lub Talentów Neuronalnych, zgodnie z metodyką Instytutu Gallupa, tak aby rozumiejąc siebie potrafił pracować z dzieckiem w obszarze jego mocnych stron, aby nauczył się akceptować jego style poznawcze i preferencje dotyczące schematów działania.

Po więcej szczegółów zapraszamy tu: PROGRAM ZAJĘĆ DLA MŁODZIEŻY W RAMACH PROGRAMU ODKRYWANIA TALENTÓW oraz Oferta diagnozy dla MŁODZIEŻY – SYLWETKI TRENERÓW

Nadia Kirova