Bariery hamujące wzrost udziału kobiet w życiu gospodarczym cz. 2

Bariery hamujące wzrost udziału kobiet w życiu gospodarczym cz. 2

Niniejszy wpis jest kontynuacją wpisu Bariery hamujące wzrost udziału kobiet w życiu gospodarczym cz. 1

Druga z wyodrębnionych barier to sztuka „Utrzymania równowagi”.

Bariera ta powiązana jest z postrzeganiem kobiecości i męskości w społeczeństwie.

W naszej kulturze sukces jest powiązany z mężczyznami i męskością; kobiety są od wspierania. Stereotyp ten jest mocno zakorzeniony w społeczeństwie i każda kobieta, która chce realizować się zawodowo, wcześniej czy później spotka na swojej drodze brak akceptacji z powodu niedopasowania się do społecznych ram.

Jeżeli kobiety postrzegane są jako zbyt męskie – twarde, wymagające, przebojowe – to zwykle są mniej lubiane. Automatycznie klasyfikowane są do przegródki „Brak inteligencji emocjonalnej, nie nadaje się do pracy z ludźmi”. Tym samym zamyka się im drogę awansu. U ich kolegów taka twardość i przebojowość postrzegane są pozytywnie. Nazywa się ich „silnymi charakterami, liderami” i z dużym prawdopodobieństwem przyśpiesza się ich awans.

Kobiety, które z kolei są zbyt kobiece, postrzegane są jako mniej kompetentne, niedecyzyjne, słabe, niemające siły przebicia. Stosunek współpracowników do nich jest cieplejszy i są bardziej lubiane, ale nie traktuje się ich poważnie jako profesjonalistów.

Jak sobie radzić z „Utrzymaniem równowagi między męskością a kobiecością”?

Przemyśl, jakie jest Twoje zwykłe/naturalne zachowanie. Czy z natury jesteś bardziej kobieca, delikatna, czy odwrotnie – bliżej Ci do męskiego typu zachowania?

W zależności od odpowiedzi bilansuj swój wygląd i sposobu bycia:

  1. Połącz kompetencje z byciem lubianą, staraj się zwracać uwagę na ludzi, pytaj.
  2. Zbalansuj męskości i kobiecość, dbaj o równowagę w sposobie pracy, zachowania i ubioru.
  3. Rozwijaj swoją samoświadomość. Unikaj „jazdy na autopilocie”.
  4. Zarządzaj swoją złością. Używaj emocji rozsądnie.
  5. Pozwól, aby fakty mówiły same za siebie – opisuj fakty. Nie dostaniesz awansu za osiągnięcia, o których nikt nie wie. Pozwól, aby ludzie się dowiedzieli o nich, jednak za bardzo się nie chwal.

Ciąg dalszy w części trzeciej.