Bariery hamujące wzrost udziału kobiet w życiu gospodarczym cz. 3

Bariery hamujące wzrost udziału kobiet w życiu gospodarczym cz. 3

Niniejszy wpis jest kontynuacją wpisu Bariery hamujące wzrost udziału kobiet w życiu gospodarczym cz. 2

Macierzyństwo i Rodzina

Za każdym razem, jak ktoś powie: „Kobiety dzisiaj mogą robić wszystko, co mężczyźni” odpowiedź powinna brzmieć: „Tak, dopóki nie urodzą dziecka”.

Dwie trzecie Polaków uważa, że kobieta, która ma małe dziecko, powinna zostać w domu i nie pracować. 50% samych kobiet uważa, że powinny siedzieć w domu. To wyniki sondażu SMG/KRC (2012).

Aż 64% badanych kobiet i mężczyzn krytycznie patrzy na kobietę wracającą do pracy, zanim dziecko skończy trzy lata.

Problem tkwi w modelu rodziny. Pojęcie „układ partnerski” bardzo często jest źle rozumiane. Układ partnerski to model, w którym mężczyzna i kobieta są równi w swoich przywilejach i obowiązkach w rodzinie.

Sytuacja, w której On czeka, aż Ona poprosi go, aby zajął się dziećmi, ugotował, posprzątał lub tylko wyrzucił śmieci, nie jest układem partnerskim. Niezależnie od tego, że robi to zawsze, chętnie i natychmiast. To samo dotyczy sytuacji, w której On odkurzy, a Ona poprawi po nim. W układzie partnerskim podstawą jest współpraca, tam nie ma miejsca na menedżera i wykonawcę.

Z wprowadzeniem układu partnerskiego w życie problem mają zarówno mężczyźni, jak i kobiety. To, że kobiety mają z tym problem, może dziwić – przecież w ich interesie jest, aby wykonywać mniej domowych obowiązków. Tylko że większość kobiet chciałaby mniej robić w domu, a nadal tym domem zarządzać, nadal mieć ostateczne słowo co do jakości sprzątania, tygodniowego menu, właściwego sposobu wychowania dzieci itp. Czyli zleca się mężom pracę, a potem ją ocenia. Nie są to jednak partnerskie relacje. Dopóki On nie czuje się odpowiedzialny i postrzega siebie tylko jako wykonawcę, dopóty będzie czekał, aż Ona mu powie, co ma zrobić i nie odciąży Jej w obowiązkach, jeżeli Ona o to nie poprosi. Ona z kolei, siedząc w pracy, będzie wracała myślami do wszystkich domowych spraw, o które musi zadbać i zorganizować, a te myśli będą jej przeszkadzały w skutecznej pracy zawodowej.

Jeżeli kobieta chce równouprawnienia w domu, powinna podzielić się władzą.

Jak sobie radzić z barierą „Macierzyństwa i Rodziny”

  1. Zastosuj w domu model partnerski. Pamiętaj, że nie tylko On ma się zmienić.
  2. Żadnej z nas jeszcze się nie udało być jednocześnie idealnym pracownikiem i idealną matką, zawsze dostępną dla swoich

Ciąg dalszy w części czwartej.