Stracony rok!

Stracony rok!

Ciekawostka: wszystko, czego dzieci uczą się w szkole podstawowej, jest zawarte w materiale od klasy 1 do klasy 5! Przynajmniej jeżeli chodzi o język polski i matematykę. CAŁA szósta klasa to POWTARZANIE. Tak naprawdę cały rok szkolny przeznaczony jest tylko jednemu celowi: aby uczniowie uzyskali jak najwyższy wynik na egzaminach końcowych!
I gdyby była to chora ambicja pojedynczych dyrektorów, to można wzruszyć ramionami i pominąć temat.
Niestety!
Jest to założone w programie: szybciej odrabiamy tematy, aby mieć czas w szóstej klasie na przygotowanie się do egzaminu.
A po co jest ten egzamin? Co dziecko będzie miało z niego za 10 lat? Przecież gimnazja, do których z tego czy innego powodu kandyduje więcej uczniów spoza rejonu, i tak organizują własne egzaminy.
Jaki jest cel wypuszczania w świat uczniów umiejących bardzo dobrze wypełniać testy?
Ciekawie jak wygląda trzecia klasa w gimnazjum i w liceum?
Czy w życiu o sukcesie i szczęściu decyduje umiejętność wypełniania testów?