Nawiązaliśmy współpracę

Nawiązaliśmy współpracę

Jesteśmy szczęśliwi poinformować, że Fundacja Pasja do Edukacji i Rozwoju nawiązała współpracę z twórcami polskiego narzędzia rozwojowego FRIS.

Model FRIS opiera się o cztery perspektywy poznawcze: FAKTY – RELACJE – IDEE – STRUKTURY (w skrócie FRIS). Posługuje się on terminologią Styl myślenia Styl działania

W psychologii poznawczej stylem myślenia (lub stylem poznawczym) nazywamy preferowany, typowy dla siebie sposób przyjmowania informacji, szczególnie w nowych sytuacjach kiedy doświadczenie nie podpowiada nam gotowych rozwiązań.

Styl Działania z kolei pokazuje jakimi perspektywami uzupełniasz Twój Styl Myślenia w działaniu i określa, w jakich sytuacjach możesz go najsprawniej wykorzystywać. Wynika nie tylko z naturalnych predyspozycji, ale również z doświadczeń i upodobań.

Już na początku lipca osoby chętne będą mogli przebadać siebie za pomocą tego narzędzia i na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzić rozmowę rozwojową z naszym konsultantem.

A po dostosowania testu FRIS na potrzeby młodzieży będziemy mogli pracować już ze starszymi gimnazjalistami nad diagnostyką ich naturalnych sposobów myślenia i działania, będziemy mogli pokazać im jak najlepiej wykorzystać swoje naturalne predyspozycje w nauce, w relacjach i w rozwoju osobistym.

Po więcej szczegółów dotyczących testów zaparzamy na stronie fris.pl.